Комунална полиција сваког дана одузме једно такси возило

Од недавно, према измењеном Закону о превозу путника, Комунална полиција и Саобраћајна инспекција имају право да и одузму возила нелегалним таксистима. На основу тог прописа, протеклих недеља у Београду је одузимано готово по једно возило дневно.

Več na: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3392913/komunalna-policija-svakog-dana-oduzme-jedno-taksi-vozilo.html

nazaj