Ранг листа кандидата за заменике тужиоца за ратне злочине

Државно веће тужилаца објавило је ранг листу кандидата, који су конкурисали за избор за два заменика тужиоца за ратне злочине, након обављеног разговора и вредновања стручности и оспособљености, као и полагања испита.

Več na: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3170770/rang-lista-kandidata-za-zamenike-tuzioca-za-ratne-zlocine.html

nazaj