'Vrata nisu uništena. Sve ćemo vratiti kako je bilo, ako treba...'

Došla je policija, napravila zapisnik, i sad čekamo konzervatorsku struku. Vrata nisu uništena, samo smo sa nosača skinuli desno krilo, a koje je sačuvano, deponirano i sada ga obnavljamo, kaže vlasnik zgrade

Več na: https://www.24sata.hr/news/vrata-nisu-unistena-sve-cemo-vratiti-kako-je-bilo-ako-treba-625557

nazaj