Aleš Remih predsednik sveta Fundacije za šport

Kategorija: Šport Fri, 05 Jan 2018 21:23:00 +0100 Ljubljana - Skladno z 10. členom Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije je 16 članov sveta fundacije imenoval Državni zbor RS in sicer s Sklepom o imenovanju članov sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, št. 412-05/17-9/17 z dne 14. 12. 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 72/2017, enega člana sveta fundacije pa je imenovala Vlada RS. Za predsednika sveta Fundacije za šport so člani izvolili Aleša Remiha, ki je tudi poslovodni organ fundacije. Podpredsednica je FŠO je postala Barbara Kürner Čad, imenovali pa so tudi nosilce delovnih teles, medtem ko bodo druge člane določili na seji naslednji teden. Skupino za tekmovalni šport bo vodila Katja Koren Miklavec, prejšnja predsednica sveta FŠO in bronasta na olimpijskih igrah leta 1994 v Lillehammerju. Matej Sitar bo vodil ...

Več na: http://www.delo.si/sport/ales-remih-predsednik-sveta-fundacije-za-sport.html

nazaj