Ana Svetel: Dobra družba

Ana Svetel: Dobra družba Dobro družbo Ane Svetel sestavlja enaindvajset situacijsko intrigantnih pripovedi s poudarkom na spontanih poskusih premagovanja prostorskih in medsebojnih razdalj.

Več na: https://www.rtvslo.si/kultura/novice/ana-svetel-dobra-druzba/515299

nazaj