Berta Bojetu Boeta

Berta Bojetu Boeta Sled me je prignala / na rdeči krš / Iščem / zabuhlih rok / iščem za jad / za samoto.

Več na: https://www.rtvslo.si/kultura/novice/berta-bojetu-boeta/515260

nazaj