David Greaber: Proti ekonomiji

V obsežni analizi z zgornjim naslovom se David Greaber nasloni na knjigo Roberta Skidelskyja – „Money and government: The past and future of economics“, Yale University Press, 2018. Analizira mesto in vlogo sodobne ekonomske vede, ki je kot znanost namenjena reševanju problemov, ki pravzaprav ne obstajajo več. V ospredje postavi primer inflacije, o čemer profesorji […]

Več na: http://www.tromba.si/david-greaber-proti-ekonomiji/

nazaj