EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050

Univerza v Ljubljani je edina institucija iz vseh držav članic EU13, ki je v sklopu prvega pilotnega razpisa Erasmus+ 2019: Evropske univerze pridobila šest milijonski koordinacijski  projekt z naslovom EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050.  Gre za triletni razvojni projekt, v katerem poleg Univerze v Ljubljani sodeluje še pet tujih uglednih […]

Več na: http://www.tromba.si/eutopia-european-universities-transforming-to-an-open-inclusive-academy-for-2050/

nazaj