Gradovi su dužni provoditi programe kastracije slobodnoživućih mačaka

"Gradovi i općine dužni su provoditi programe kastracije slobodnoživućih mačaka te omogućiti organiziranje hranilišta za mačke. Također, pozivamo ih da se vode dobrim primjerima onih koji, uz sve navedeno, i subvencioniraju kastraciju skrbničkih mačaka”, kaže pravnica Ivana Lunka iz udruge Prijatelji životinja.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/gradovi-su-duzni-provoditi-programe-kastracije-slobodnozivucih-macaka

nazaj