Hoće li korona virus najaviti kraj kapitalizma?

Seljačka buna nakon kuge u 14. stoljeću svrgla je feudalizam. Nakon Covida-19, hoće li biti red na kapitalizam?

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/hoce-li-korona-virus-najaviti-kraj-kapitalizma

nazaj