Kibernetički napadi s korona virusom kao mamcem

Neke poruke izgledaju kao da dolaze od Svjetske zdravstvene organizacije, a druge od Microsofta.

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kiberneticki-napadi-s-korona-virusom-kao-mamcem

nazaj