Ko iz papirnate in zvočne krajine vznikajo motivi laponskih pripovedi

Ko iz papirnate in zvočne krajine vznikajo motivi laponskih pripovedi Tjulenj je večplastna predstava, ki sloni na motivih laponskih pripovedi in ljudskega izročila izginjajoče kulture ter podaja sporočilo o nujnosti ohranjanja ekosistemov kot tudi predajanja pripovedi in pristnega načina sporazumevanja.

Več na: https://www.rtvslo.si/kultura/novice/ko-iz-papirnate-in-zvocne-krajine-vznikajo-motivi-laponskih-pripovedi/505124

nazaj