Marguerite Duras

Marguerite Duras Če vse življenje pišete, se naučite pisati. Zaradi tega vam ni z ničimer prizanešeno.

Več na: https://www.rtvslo.si/kultura/novice/marguerite-duras/519865

nazaj