Nasilje hrvatske policije prema izbjeglicama tema u austrijskom parlamentu

Austrijski parlament morat će raspravljati o nasilju hrvatske granične policije prema izbjeglicama na vanjskim granicama Europske Unije.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/nasilje-hrvatske-policije-prema-izbjeglicama-tema-u-austrijskom-parlamentu

nazaj