NIB imenovan za prvi Evropski referenčni laboratorij za povzročitelje bolezni rastlin

Namen ustanovitve Evropskih referenčnih laboratorijev je delo z mikroorganizmi, ki so najpomembnejši povzročitelji bolezni rastlin, in s tem predstavljajo veliko grožnjo rastlinski pridelavi in s tem samooskrbi s kmetijskimi pridelki. Laboratoriji podpirajo raziskave in diagnostiko karantenskih in novih škodljivih organizmov rastlin ter tako prispevajo k hitrejšemu odkrivanju novih povzročiteljev bolezni rastlin, tako znotraj EU kot […]

Več na: http://www.tromba.si/nib-imenovan-za-prvi-evropski-referencni-laboratorij-za-povzrocitelje-bolezni-rastlin/

nazaj