Otrok ne govori: kako prepoznati zaostanek v govornem razvoju, kaj so vzroki in kaj storiti?

Otrok ne govori: kako prepoznati zaostanek v govornem razvoju, kaj so vzroki in kaj storiti? Obstajata dve vrsti zaostanka v govornem razvoju pri otrocih. Prva je receptivne narave in je povezana s težavami pri razumevanju jezika. Druga pa je izrazne narave in se nanaša na težave pri besedni komunikaciji. Pri otrocih, ki imajo govorni zaostanek, večkrat zasledimo kombinacijo obeh. Jezikovne zamude pri otrocih običajno izvirajo iz možganov, vendar so občasno [...]

Več na: http://druzina.enaa.com/otroci/kaj-so-lahko-vzroki-za-zaostanek-v-govornem-razvoju.html

nazaj