Rezultati epidemiologije odpadnih vod v Sloveniji v letu 2019

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je v sodelovanju z mrežo SCORE  objavil rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih stimulativnih drog za leto 2019, v katero je bila vključena tudi Slovenija. Med slovenskimi mesti beleži najvišje masne obremenitve benzoilekgonina (biomarker kokaina) Koper, Ljubljana najvišje vsebnosti MDMA (biomarker ekstazija) in metamfetamina, Velenje pa […]

Več na: http://www.tromba.si/rezultati-epidemiologije-odpadnih-vod-v-sloveniji-v-letu-2019/

nazaj