V javni obravnavi predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

S predlogom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti sledimo usmeritvam Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS) ter izhodiščem Sveta za znanost in tehnologijo. Osnutek zakona so na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport pripravili skupaj z delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov relevantnih deležnikov s področja visokega šolstva, znanosti in gospodarstva. Zakon uvaja v znanstvenoraziskovalni sistem […]

Več na: http://www.tromba.si/v-javni-obravnavi-predlog-zakona-o-znanstvenoraziskovalni-in-inovacijski-dejavnosti/

nazaj