Vpeljava novih metod za določanje količine GSO v živilih

NIB (Nacionalni inđtitut za biologijo), je kot nacionalni referenčni laboratorij za  testiranje GSO,  vpeljal nove metode za določanje GSO v živilih. Živila in krma, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme (GSO), morajo biti v Sloveniji in v EU obvezno označeni, če vsebujejo več kot 0,9 % odobrenih GSO. Prisotnost neodobrenih GSO ni dovoljena. Za ustrezen nadzor […]

Več na: http://www.tromba.si/vpeljava-novih-metod-za-dolocanje-kolicine-gso-v-zivilih/

nazaj