Zelena čistka – World Cleanup Day 2019.

Osmu godinu zaredom u Hrvatskoj, 21. rujna nas očekuje Zelena čistka - najveća ekološka nacionalna volonterska akcija, koja okuplja volontere iz više od 150 zemalja svijeta u čišćenju divljih odlagališta otpada, u sklopu Svjetskog dana čišćenja (World Cleanup Day).

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/zelena-cistka-ndash-world-cleanup-day-2019

nazaj