Novice (slovenščina) - Tromba

Prof. dr. Roman Jerala, KI, prejemnik ERC Advancent grant
22. julij 2019 (10:40)
Napredek znanosti je danes tako silovit in zajema številna področja, da jih je včasih težko zaobjeti in predvideti njihov prihodnji razvoj. Pa vendar so si analitiki enotni, da obstajajo nekatere znanstvene discipline, ki bodo v prihodnjih desetletjih pomembno oblikovale življenje ljudi. Tu vsekakor dajejo prednost naglemu razvoju ved o življenju, ki vedno znova presenečajo z […] (Tromba)
Prof. dr. Roman Jerala, KI, prejemnik ERC Advanced grant
22. julij 2019 (10:40)
Napredek znanosti je danes tako silovit in zajema številna področja, da jih je včasih težko zaobjeti in predvideti njihov prihodnji razvoj. Pa vendar so si analitiki enotni, da obstajajo nekatere znanstvene discipline, ki bodo v prihodnjih desetletjih pomembno oblikovale življenje ljudi. Tu vsekakor dajejo prednost naglemu razvoju ved o življenju, ki vedno znova presenečajo z […] (Tromba)
doc. dr. Jaka Tušek, FS UL, prejemnik ERC Starting grant
22. julij 2019 (08:58)
Znanstveniki že več kot desetletje glasno opozarjajo na nujnost odločnejšega ukrepanja proti podnebnim spremembam, saj je po njihovih ugotovitvah današnji način življenja nezdružljiv z dolgoročnim obstojem civilizacije, kot jo poznamo danes. Znanstveni računalniški modeli preigravajo različne scenarije za prihodnost in zelo se trudijo, da bi uspeli doseči zastavljene cilje glede omejitve dviga temperature. Vendar bo […] (Tromba)
Makroekonomika na Ekonomski fakulteti UL
19. julij 2019 (05:00)
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) Univerze v Ljubljani pripravlja v štirih popoldanskih srečanjih program Makroekonomika z namenom boljšega spoznavanja in razumevanja ekonomske logike delovanja gospodarstva, medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in makroekonomskih pojavov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca, zadolženost in denarna ter davčna politika. Gre za teme, ki so izjemnega pomena […] (Tromba)
Virus, ki lahko uniči celoten pridelek krompirja
18. julij 2019 (05:00)
Krompir je ena najpomembnejših kulturnih rastlin na svetu, takoj za koruzo, pšenico, in rižem. Virus Y krompirja pa je najpomembnejši virus, ki krompir uničuje. Uvrščamo ga med pet ekonomsko najpomembnejših in najbolj razširjenih rastlinskih virusov, saj lahko povzroči veliko škodo na pridelkih. Raziskovalci Kemijskega inštituta z Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Odseka za polimerno […] (Tromba)
dr. Anton Potočnik, IMEC, Zapleten in nenavaden svet kvantne fizike
17. julij 2019 (07:00)
Nedvomno je minulo stoletje zaznamovala kvantna fizika, saj si modernih tehničnih pripomočkov ne predstavljamo več brez nje. Napovedi razvoja tega stoletja pa si težko predstavljamo brez dognanj povezanih s kvantno znanostjo. Gre za zapleten, še ne popolnoma raziskan svet, ki se na majhnem nivoju, na nivoju majhnih delcev, ne obnaša tako, kot bi pričakovali na […] (Tromba)
Slovenščina je in ostaja učni jezik na univerzah
17. julij 2019 (05:00)
Učni jezik na slovenskih univerzah je in ostaja slovenščina. Z načrtovanimi spremembami Zakona o visokem šolstvu, ki jih pripravljamo, pa želimo jasneje določiti pogoje oziroma izjeme za izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih, ki ponekod že poteka. Ne gre za novost, torej, pač pa za vzpostavitev okvirja in pogojev za izvajanje že obstoječih vsebin, […] (Tromba)
Nova zvrst snovi, ki je ni možno razumeti z obstoječo fiziko
15. julij 2019 (09:00)
Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića so odkrili povsem novo zvrst snovi, ki je ni možno razumeti z obstoječo fiziko. V nenavadnem stanju snovi so elektroni ukleščeni v zgoščeni kvantni godlji, podobni prometnemu zastoju. Gre za odkritje povsem nove oblike materije, saj za osnovne delce tovrstni pojavi še niso bili znani. […] (Tromba)
IJS bo s predelavo magnetov zagotovil dostopnejše komponente visokotehnološke industrije
09. julij 2019 (11:11)
Institut »Jožef Stefan« (IJS) bo kot partner v projektu SUSMAGRO v Evropi nadaljeval trajnostno predelavo magnetov na osnovi redkih zemelj. Skupaj s kolegi iz Nemčije bo z revolucionarnim načinom recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe pridobil in predelal elemente redkih zemelj, ki predstavljajo najbolj kritične osnovne materiale visokotehnološke industrije. Na ta način se bo aktiviral […] (Tromba)
Prof. dr. Uroš Seljak: Kozmološke raziskave v dobro znanosti, tehnologije, družbe
09. julij 2019 (07:29)
Letošnji Svetovni kongres slovenskih fizikov, ki ga je pripravila Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, je ponudil pogled v mnoga področja fizike, kjer raziskujejo slovenski znanstveniki na različnih koncih sveta. Gre seveda za uspešne, tudi svetovno poznane raziskovalce, ki so tokrat strokovni in laični javnosti razgrnili področje svojega dela in ga umeščali […] (Tromba)