Novice (slovenščina) - Tromba

»Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West« na Ekonomski fakulteti UL
09. julij 2019 (06:00)
Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) gosti preko 400 študentov iz več kot 90 visokošolskih institucij celega sveta. Na programu sodeluje 30 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v tri tedne trajajočem programu, v sklopu petindvajsetih predmetov predavali in izobraževali študente iz 38 držav celega sveta. V 20 letih so skupno gostili […] (Tromba)
Nočni metulji Slovenije
09. julij 2019 (05:00)
Revija Življenje in tehnika je izdala tematsko prilogo o nočnih metuljih, o katerih poglobljene literature doslej še nismo imeli.  Zato je bil že čas, da se nekaj pozornosti nameni tudi ‘makro’ nočnim metuljem, strokovno imenovanim makro Heterocera. Ker so podnevi skriti v temnem zavetju rastlin in špranj v skalah, jih lahko opazimo šele ponoči, ko […] (Tromba)
Program GOSTOP se nahaja v osrednji fazi dela
08. julij 2019 (06:31)
Program GOSTOP – Gradniki, Orodja in Sistemi za TOvarne Prihodnosti, obravnava problematiko pametnih tovarn, v Evropi znano tudi kot koncept tovarn prihodnosti oziroma Industrija 4.0. Področje je uvrščeno med prioritetna področja slovenske strategije pametne specializacije S4. V Programu GOSTOP sodeluje 19 partnerjev iz trinajstih slovenskih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij s kompatibilnimi raziskovalno-razvojnimi programi na […] (Tromba)
Prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta UL: Inoviranje naj bo stalnica razvoja
05. julij 2019 (07:00)
Potreba po inoviranju, iskanju novih prijemov, novih oblik sodelovanja itd. postaja vedno bolj gibalo sodobnih družb. Gre seveda za zapletene procese in  management v organizacijah, ki se zavedajo teh nujnosti v razvoju in iščejo svoj sistem, kako ustvariti inovacijske portfelje. To pojasnjuje prof. dr. Miha Škerlavaj, profesor managementa na Ekonomski fakulteti (EF) Univerze v Ljubljani […] (Tromba)
Demo dan “CEE Unlimited Ljubljana”
03. julij 2019 (11:17)
Kluba poslovnih angelov iz Slovenije in Avstrije bosta 12. septembra v Ljubljani izvedla demo dan, ki pa mu bo kot stranski dogodek v bolj zgodnjih popoldanskih urah pripeta še delavnica o televizijskem marketingu. Poslovni angeli Slovenije in AAIA v takšnem obsegu še niso sodelovali, zato bosta tako delavnica, kot demo dan, za oba kluba prelomna […] (Tromba)
Poletna šola računalništva na FRI
01. julij 2019 (10:02)
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) Univerze v Ljubljani poteka med 1. in 12. julijem deset enotedenskih delavnic učenja novih računalniških znanj. V družbi, ki se pospešeno digitalizira, zgolj uporaba novih tehnologij ni dovolj. Preskok iz uporabnika do ustvarjalca vsebin in storitev pa ni enostaven. Tega se zavedajo v vsakem podjetju, kjer občutijo pomanjkanje […] (Tromba)
Svetovni kongres slovenskih fizikov
01. julij 2019 (09:53)
Ob 100 letnici Univerze v Ljubljani, bo na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) 4. in 5. julija potekal Svetovni kongres slovenskih fizikov, kjer bodo svoje vrhunske znanstvene dosežke predstavili slovenski strokovni javnosti, poglobili stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in se srečali s študenti te fakultete. Slovenski fiziki so raziskovalno močno vpeti v mednarodni […] (Tromba)
Branko Milanović: Različnost svetov med včeraj in danes
01. julij 2019 (07:00)
Ekonomist Branko Milanović, gostujoči profesor Univerze v New Yorku, v analizi pojasnjuje razloge, ki so pripeljali do današnjih globokih družbenih sprememb. Nikakor jih ne gre primerjati s tistimi z začetka 20. stoletja. Te primerjave, h katerim se zatekajo nekateri analitiki, so napačne, pravi. Naše nelagodje z današnjim razvojem izhaja iz “neznanega”, s katerim se soočamo. […] (Tromba)
EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov
28. junij 2019 (10:02)
Zveza šestih evropskih univerz EUTOPIA je v okviru razpisa programa Erasmus+ uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske univerze prihodnosti. EUTOPIA bo nepovratna sredstva uporabila kot odskočno desko za uresničevanje svojega poslanstva: delovanja v obliki mreže evropskih kampusov za obravnavanje globalnih in lokalnih izzivov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in […] (Tromba)
Carlos G. Villa: Nova država za nov svetovni red
26. junij 2019 (12:15)
Knjiga Carlosa G. Ville Nova država za nov svetovni red postavlja slovensko osamosvojitev na svetovno prizorišče in s tem v raziskovanje naše bližnje preteklosti vnaša novo razsežnost. Raziskuje namreč proces slovenske osamosvojitve s stališča svetovnega sistema in v dolgem trajanju. Avtor analizira, kako so se razvijala notranja protislovja v SFRJ in kako so na te procese […] (Tromba)