Novice - Znanost (slovenščina)

Makroekonomika na Ekonomski fakulteti UL
19. julij 2019 (05:00)
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) Univerze v Ljubljani pripravlja v štirih popoldanskih srečanjih program Makroekonomika z namenom boljšega spoznavanja in razumevanja ekonomske logike delovanja gospodarstva, medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in makroekonomskih pojavov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca, zadolženost in denarna ter davčna politika. Gre za teme, ki so izjemnega pomena […] (Tromba)
Virus, ki lahko uniči celoten pridelek krompirja
18. julij 2019 (05:00)
Krompir je ena najpomembnejših kulturnih rastlin na svetu, takoj za koruzo, pšenico, in rižem. Virus Y krompirja pa je najpomembnejši virus, ki krompir uničuje. Uvrščamo ga med pet ekonomsko najpomembnejših in najbolj razširjenih rastlinskih virusov, saj lahko povzroči veliko škodo na pridelkih. Raziskovalci Kemijskega inštituta z Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Odseka za polimerno […] (Tromba)
dr. Anton Potočnik, IMEC, Zapleten in nenavaden svet kvantne fizike
17. julij 2019 (07:00)
Nedvomno je minulo stoletje zaznamovala kvantna fizika, saj si modernih tehničnih pripomočkov ne predstavljamo več brez nje. Napovedi razvoja tega stoletja pa si težko predstavljamo brez dognanj povezanih s kvantno znanostjo. Gre za zapleten, še ne popolnoma raziskan svet, ki se na majhnem nivoju, na nivoju majhnih delcev, ne obnaša tako, kot bi pričakovali na […] (Tromba)
Slovenščina je in ostaja učni jezik na univerzah
17. julij 2019 (05:00)
Učni jezik na slovenskih univerzah je in ostaja slovenščina. Z načrtovanimi spremembami Zakona o visokem šolstvu, ki jih pripravljamo, pa želimo jasneje določiti pogoje oziroma izjeme za izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih, ki ponekod že poteka. Ne gre za novost, torej, pač pa za vzpostavitev okvirja in pogojev za izvajanje že obstoječih vsebin, […] (Tromba)
Nova zvrst snovi, ki je ni možno razumeti z obstoječo fiziko
15. julij 2019 (09:00)
Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića so odkrili povsem novo zvrst snovi, ki je ni možno razumeti z obstoječo fiziko. V nenavadnem stanju snovi so elektroni ukleščeni v zgoščeni kvantni godlji, podobni prometnemu zastoju. Gre za odkritje povsem nove oblike materije, saj za osnovne delce tovrstni pojavi še niso bili znani. […] (Tromba)
IJS bo s predelavo magnetov zagotovil dostopnejše komponente visokotehnološke industrije
09. julij 2019 (11:11)
Institut »Jožef Stefan« (IJS) bo kot partner v projektu SUSMAGRO v Evropi nadaljeval trajnostno predelavo magnetov na osnovi redkih zemelj. Skupaj s kolegi iz Nemčije bo z revolucionarnim načinom recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe pridobil in predelal elemente redkih zemelj, ki predstavljajo najbolj kritične osnovne materiale visokotehnološke industrije. Na ta način se bo aktiviral […] (Tromba)
Prof. dr. Uroš Seljak: Kozmološke raziskave v dobro znanosti, tehnologije, družbe
09. julij 2019 (07:29)
Letošnji Svetovni kongres slovenskih fizikov, ki ga je pripravila Fakulteta za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani, je ponudil pogled v mnoga področja fizike, kjer raziskujejo slovenski znanstveniki na različnih koncih sveta. Gre seveda za uspešne, tudi svetovno poznane raziskovalce, ki so tokrat strokovni in laični javnosti razgrnili področje svojega dela in ga umeščali […] (Tromba)
»Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West« na Ekonomski fakulteti UL
09. julij 2019 (06:00)
Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) gosti preko 400 študentov iz več kot 90 visokošolskih institucij celega sveta. Na programu sodeluje 30 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v tri tedne trajajočem programu, v sklopu petindvajsetih predmetov predavali in izobraževali študente iz 38 držav celega sveta. V 20 letih so skupno gostili […] (Tromba)
Nočni metulji Slovenije
09. julij 2019 (05:00)
Revija Življenje in tehnika je izdala tematsko prilogo o nočnih metuljih, o katerih poglobljene literature doslej še nismo imeli.  Zato je bil že čas, da se nekaj pozornosti nameni tudi ‘makro’ nočnim metuljem, strokovno imenovanim makro Heterocera. Ker so podnevi skriti v temnem zavetju rastlin in špranj v skalah, jih lahko opazimo šele ponoči, ko […] (Tromba)
Program GOSTOP se nahaja v osrednji fazi dela
08. julij 2019 (06:31)
Program GOSTOP – Gradniki, Orodja in Sistemi za TOvarne Prihodnosti, obravnava problematiko pametnih tovarn, v Evropi znano tudi kot koncept tovarn prihodnosti oziroma Industrija 4.0. Področje je uvrščeno med prioritetna področja slovenske strategije pametne specializacije S4. V Programu GOSTOP sodeluje 19 partnerjev iz trinajstih slovenskih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij s kompatibilnimi raziskovalno-razvojnimi programi na […] (Tromba)